bóng bóng nhà đất

Bong bóng nhà đất có vỡ khủng hoảng thị trường có xảy ra trong 2019?

Chứng kiến cảnh sốt đất nền tại các địa phương, đặc biệt là vùng ven – các huyện ngoại thành của thành phố lớn như HCM hay Hà Nội, các đặc khu kinh tế liệu bong bóng nhà đất có vỡ....