hinh thuc dau tu ppp

Nghị định 25 ra đời tạo cú hít cho thị trường bất động sản

Những điều khoản trong nghị định mới 25/2020/NĐ-CP sẽ là bước tiến lớn trong công tác quản lý, thay đổi, điều chỉnh nhằm phát huy hết tiềm năng trên thị trường nhà đất. Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ hơn. ...