pháp lý

Không mua bất động sản khi chưa biết pháp lý của nó

Thị trường bất động sản đang phát triển nhanh chóng, nguy cơ bong bóng liệu có thể xảy ra một lần nữa, điều đó không quan trọng bằng việc tìm hiểu kỹ pháp lý bất động sản trước khi ra quyết định giao dịch. Ngoài giá và vị trí, pháp lý đóng vai trò then ch...